O mnie
Strona główna | O mnie | Ciekawe linki | InfoStudent | Kontakt

 

 

 

 

 

   Urodziłem się 1-szego września 1969 roku w Wieluniu (niektórzy mówili w związku z tą datą, że będzie ze mnie dziecko nauki, inni, że dziecko wojny, a wyszło na to, że jedno i drugie :-). Po ukończeniu szkoły podstawowej (w 1984 roku) zacząłem uczęszczać do Technikum Mechanicznego im. XXV-lecia PRL (!!!) w Wieluniu. W tamtym to okresie kończyłem również Państwową Szkołę Muzyczną I-szego stopnia w Wieluniu z instrumentu podstawowego - akordeon i dodatkowego - pianino (1986 r.). W 1989 roku zdawałem maturę i otrzymałem tytuł technika-mechanika obróbki skrawaniem, po wcześniejszym przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej pt.: „Metody projektowania narzędzi kształtowych na przykładzie noży i freza kształtowego”.  Po maturze zdecydowałem się pójść do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ale kiedy zorientowałem się o co tak naprawdę w tym wszystkim biega, czym prędzej napisałem prośbę o przeniesienie do WAT, gdzie trafiłem na Wydział Cybernetyki na I-szy rok (zaliczywszy na "Zmech'u" dwie sesje egzaminacyjne).

W roku 1995 ukończyłem studia w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera cybernetyka w specjalności „Systemy informatyczne”. W końcowej fazie studiów studiowałem w trybie indywidualnym pod kierunkim dr. hab. inż. Andrzeja NAJGEBAUERA, specjalizując się w symulacyjnym badaniu systemów, co miało odzwierciedlenie w temacie pracy magisterskiej: „Metoda przygotowania i obróbki statystycznej danych eksperymentu symulacyjnego dla wybranej klasy systemów”. 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Cybernetyki WAT z dnia 08.10.1998r. po przygotowaniu i obronie rozprawy doktorskiej na temat:Algorytmy komputerowego wspomagania planowania przemieszczania równoległego kolumnnapisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mariana CHUDEGO.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie "Informatyka" został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Cybernetyki WAT z dnia 30.05.2012r. po przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej i przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na temat:Models and algorithms for knowledge-based decision support and simulation in defence and transport applications.


   Od 1995 roku pracowałem w Zakładzie Badań Operacyjnych Instytutu Matematyki i Badań Operacyjnych Wydziału Cybernetyki WAT: najpierw na stanowisku inżyniera, następnie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego (od 1997 r.), od lipca 1999 do września 2012r. - na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, a od października 2012 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

   Od stycznia 2003 roku (po restrukturyzcji Wydziału) moim podstawowym miejscem pracy jest
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji Instytutu Systemów Informatycznych WCY.

Czytaj o mnie również tutaj oraz tutaj i tutaj.

 

 

 

 

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

Copyright  2003 by Zbigniew Tarapata (Sothink HTML Editor & Generator 2.5)