Co nowego na stronie ?
Strona główna | O mnie | Ciekawe linki | InfoStudent | Kontakt

aktualności

2003

2004

2005

Data zmiany
Rodzaj zmiany
24-X-2009
- dodanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Techniki algorytmiczne";
20-X-2009
- dodanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Wybrane zagadnienia badań operacyjnych";
26-VI-2009
- wyniki egzaminu z przedmiotu "Teoria grafów i sieci";
25-VI-2009
- wyniki kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu "Modelowanie matematyczne";
25-VI-2009
- wyniki kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu "Obliczenia równoległe i rozproszone";
18-V-2009
- modyfikacja materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Teoria grafów i sieci" (temat nr 7);
10-V-2009
- modyfikacja materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Modelowanie matematyczne " (temat nr 5);
16-IV-2009
- modyfikacja materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Teoria grafów i sieci" (temat nr 4);
3-IV-2009
- modyfikacja materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Teoria grafów i sieci";
11-III-2009
- dodanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Teoria grafów i sieci";
22-II-2009
- dodanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Obliczenia równoległe i rozproszone";
6-II-2009
- dodanie wyników zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu "Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji";
22-XI-2008
- uaktualnienie materiałów dydaktycznycych z przedmiotu "Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji";
- dodanie instrukcji użytkowania i oprogramowania związanego z narzędziami: GAMS, WinQSB;
11-IX-2008
- uaktualnienie listy publikacji;
30-VI-2008
- dodanie wyników kolokwium z przedmiotu "Obliczenia równoległe" (stacjonarne);
27-VI-2008
- dodanie wyników kolokwiów z przedmiotów "Modelowanie matemtyczne", "Obliczenia równoległe" i "Badania operacyjne";
6-VI-2008
- dodanie sondy dotyczącej wyników EURO'2008;
8-IV-2008
- modyfikacja materiałów z wykładów do przedmiotu "Obliczenia równoległe ";
27-III-2008
- dodanie nowego materiału z wykładów do przedmiotu "Modelowanie matematyczne";
29-II-2008
- dodanie nowego materiału z wykładów do przedmiotu "Modelowanie matematyczne";
3-I-2008
- dodanie pakietu WinQSB ver.2.0;
15-XI-2007
- aktualizacja symulatora obliczeń równoległych oraz jego dokumentacji;
19-VI-2007
- aktualizacja wyników kolokwium z przedmiotu "Obliczenia równoległe" dla grup I4X i I4Y (naprawienie błędu w zestawach nr III - wyłącznie aktualizacja na "plus" dla studentów, którzy pisali ten zestaw) oraz dodanie wyników poprawek;
19-VI-2007
- dodanie wyników kolokwium z przedmiotu "Obliczenia równoległe" dla grup I4X i I4Y (aktualizacja);
12-VI-2007
- dodanie instrukcji laboratoryjnej z przedmiotu "Efektywność systemów informatycznych";
- dodanie wyników kolkwium z przedmiotu "Obliczenia równoległe" dla grup I4Y;
11-VI-2007
- aktualizacja listy publikacji;
8-VI-2007

- dodanie przykładowych pytań testowych z przedmiotu "Obliczenia równoległe";

22-05-2007

- dodanie materiału pomocniczego dotyczącego optymalizacji decyzji inwestycyjnych w przedmiocie "Efektywność systemów informatycznych";

1-05-2007

- aktualizacja strony związanej z podróżami :-) oraz dodanie strony związanej z moimi najciekawszymi ujęciami foto;

3-02-2007

- dodanie wyników zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu "Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji";

29-01-2007

- dodanie wyników kolokwium z przedmiotu "Matematyka dyskretna";

28-01-2007

- dodanie wyników kolokwium z przedmiotu "Badania operacyjne";

23-XI-2006

- aktualizacja materiałów z wykładów z przedmiotu "Badania operacyjne";

3-XI-2006

- dodanie treści wykładów z przedmiotu "Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji";

20-X-2006

- aktualizacja wykładów z przedmiotu "Badania operacyjne";

17-X-2006

- dodanie możliwośći pobrania pakietu WinQSB ver.1.0 wraz z polską instrukcją obsługi;

12-X-2006

- aktualizacja wykładów z przedmiotu "Badania operacyjne";

7-X-2006

- aktualizacja wykładów z przedmiotu "Badania operacyjne";

6-VII-2006

- dodanie wyników zaliczenia z przedmiotu "Obliczenia równoległe";

19-VI-2006

- dodanie wyników zaliczenia z przedmiotu "Matematyka dyskretna";

26-V-2006

- aktualizacja symulatora obliczeń równoległych oraz jego dokumentacji;

22-V-2006

- aktualizacja symulatora obliczeń równoległych oraz jego dokumentacji;

21-V-2006

- dodanie treści wykładów z przedmiotu "Techniki zaawansowanego programowania";

17-V-2006

- aktualizacja wersji programu komputerowego do symulacji obliczeń równoległych oraz jego dokumentacji;

13-V-2006

- dodanie treści wykładu nr 4b, 5 z przedmiotu "Obliczenia równoległe ";

11-V-2006

- dodanie zadania laboratoryjnego oraz programu komputerowego do symulacji obliczeń równoległych z przedmiotu "Obliczenia równoległe ";

8-V-2006

- dodanie treści wykładu nr 3, 4, 4a z przedmiotu "Obliczenia równoległe ";

5-V-2006

- dodanie treści wykładu nr 2 z przedmiotu "Obliczenia równoległe ";

26-II-2006

- wyniki zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Matematyka dyskretna " dla studentów WAT;

7-II-2006

- wyniki zaliczenia z przedmiotu "Matematyka dyskretna " dla studentów WAT;

 

 

 

 

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

Copyright  2003 by Zbigniew Tarapata (Sothink HTML Editor & Generator 2.5)